Проект „Успех“

От 7 февруари 2012 година  120 Основно училище „Г.С.Раковски” започна работа по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора –  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, схема BG0………………РО001-4.2.05.

Проектът е тригодишен и цели организиране свободното време на учениците в интересни и полезни извънкласни и извънучилищни форми на работа.

През 2012 година в училището се работи по единадесет извънкласни и извънучилищни форми: клуб „Историята на моя град“, клуб „Живей активно“, клуб-оригами „Приятели на Япония“, ателие „Млад приложник“, ателие „Етнография“, ателие „Театрално студио „Изгряващи звезди“, ателие „Декорирай света около нас“ и театрално студио „Куклен театър“.

Клуб оригами „Приятели на Япония“