Профил на купувача

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/протокол-120.pdf

Избрани фирми за доставка на закуски за учениците от I до IV клас при 120 ОУ

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan1-2.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10001-2.pdf

 

Доставка на закуски на ученици от I до IV клас за нуждите на 120 ОУ

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan1-1.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10001-1.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10002.pdf

 

Обявление за процедура за набиране на предложение за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/jpg2pdf.pdf

 

(.doc) Разяснение

Документи по ЗОП

 

Протокол от 17.12.2018

Таблица от 17.12.2018г.

ОФЕРТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ЗАПОВЕД

Лого 120 ОУ


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.
За контакти: petargeorgiev1960@gmail.com