Образци на документи

Заявление за прием в ЦДО:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/заявление.pdf

Заявление от родител за отсъствия до 3 дни:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/отсъствия-до-3-дни.pdf

Заявление от родител за отсъствия до 7 дни:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/отсъствия-до-7-дни.pdf