7 клас

Урок 22 – Контрол, регулиране и управление

4.2. Електронни устройства за контрол и управление

https://www.e-uchebnici.com/open_book/tp7kl.html

Урок 27 – Бюджет на предприятието (фирмата)

04- Бюджет на предприятието

Фирма -урок