В света на технологиите

Обучението по Информационни технологии и Технологии и предприемачество в училище е сериозно предизвикателство към образователната ни система.

Бързото навлизане на технологиите във всички сфери на човешката дейност изисква от младото поколение да се запознаят с възможностите на техниката и приложението и в технологиите.Повишаване качеството на образованието и ориентирането му към придобиване на ключови компетентности.

Публикувано в Технологии | 1 коментар