ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас се  въвежда дистанционна форма на обучение.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Надявам се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

16.03.2020 г.

VI – ТПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

VII – ТПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

I класПроект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – „ Аз и компютъра“

Тема: Графика – що е то? Графични редактори.

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.

17.03.2020 г.

V – ИТpate

VII – ИТtable

I клас – Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – „ Аз и компютъра“

Тема: Работа с графичен редактор. Лента с инструменти. Работно поле. Цветова палитра.

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.

18.03.2020 г.

V- ИТ-РПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА- ИТ-РП

IV- ИТ-РПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА- ИТ-РП-4

19.03.2020 г.

II- ИТ-РПСъздаване на графични проекти

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.

III- ИТ-РПСъздаване на графични проекти

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.

20.03-2020 г.

V- ТПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

23.03.2020 г.

VI – ТПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА-2

VII – ТПЗАДАЧА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 2-ТП-7

I клас – Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – „ Аз и компютъра“

Тема: Изработване на поздравителна картичка.

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.

24.03.2020 г.

V – ИТ- Урок 22 Форматиране на текстов документ(упражнение)

зад.1- zevs

 

https://ucha.se/watch/5281/formatirane-na-tekst-vazhno-uprazhnenie

VII – ИТ- Урок 22- Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация (част 1)

План на урока- Урок 22-7

https://ucha.se/watch/8974/izpolzvane-na-diagrami-grafiki-grafichni-shemi-i-tablitsi-v-prezentatsia

зад.1- vodi_Evropa  – създайте подобна презентация на тема: „Водите в България“

I класПроект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – „ Аз и компютъра“

Тема:Работа с MS Paint.Завъртане и обръщане. Фигури със запълване контур на фигура.

Практическа работа: Създайте изобразеното графично изображения с програмата Paint.

25.03.2020 г.

V- ИТ-РПОформяне на абзац в текстов документ – задаване на рамка и цвят –изготвяне на седмично меню

зад.1- Изготвяне на седмично меню

IV- ИТ-РП– Програмата PowerPoint. Лента с инструменти. Галерията Word Art

https://ucha.se/watch/5294/sazdavane-na-kompyutarna-prezentatsiya-powerpoint

зад.1- Създайте кратка презентация на тема: „Пролет“

26.03.2020 г.

  II- ИТ-РП- Цвят и рамка на листа

зад.- Въведете кратък текст в програмата Word. Вмъкнете рамка на листа. Съхранете файла.

 

III- ИТ-РП- Програмата PowerPoint. Основни понятия

https://ucha.se/watch/5294/sazdavane-na-kompyutarna-prezentatsiya-powerpoint

27.03.2020 г.

V- ТП– Декоративни растения и билки. Отглеждане на декоративни растения и билки

 

30.03.2020 г

VI- ТП- Предприемачески бизнес. Предприемчество

Предприемачески бизнес

VII- ТП- Контрол, регулиране и управление. Електронни устройства за контрол и управление

I клас – Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – „ Аз и компютъра“

Тема: Създаване на рисунка по собствен проект с използване на всички изучени инструменти.

Практическа работа: Създайте изобразените графични изображения с програмата Paint.