Преподаватели

Scan0072                P1050032

ДИРЕКТОР                                                         ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР ПО УПД

 Христина Христова                                                      инж. Владимир Македонски

В училището работят:

 • 17 учители с висше образование “магистър”
 • 1 учител със степен специалист
 • 11 учители преподават по общообразователна подготовка
 • 5 учители преподават по професионална подготовка
 • Непедагогическият персонал включва 8 души

DSC_5254

Учители по общообразователна подготовка:

 • Български език и литература – Йорданка Любенова и Даниела Манкова
 • Английски език – Людмила Йолова
 • Немски език – Калина Стефанова
 • Математика, информатика и ИТ – Цветанка Михайлова и Галя Василева
 • География и икономика – Наташа Младенова
 • История и цивилизация – Петя Генова
 • Психология и логика, етика и право, философия, свят и личност – Емилия Григорова
 • Физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование – Албена Благоева
 • Физическа култура и спорт – Петър Василев

Учители по професионална подготовка:

 • инж. Радка Василева
 • инж. Георги Николов
 • инж. Филип Манов
 • инж. Радослав Ангелов
 • Георги Паунов

Върни се в началото