Преподаватели

Scan0072ДИРЕКТОР

 Христина Христова

ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР ПО УПД – инж. Георги Николов

В училището работят:

 • 17 учители с висше образование “магистър”
 • 1 учител със степен специалист
 • 13 учители преподават по общообразователна подготовка
 • 8 учители преподават по професионална подготовка
 • Непедагогическият персонал включва 8 души

DSC_5254

Учители по общообразователна подготовка:

 • Български език и литература – Горан Атанасов и Даниела Атанасова
 • Английски език – Людмила Йолова и Анита Харалампиева
 • Немски език – Калина Стефанова
 • Математика и ИТ – Цветанка Михайлова и Галя Василева
 • География и икономика – Наташа Младенова
 • История и цивилизация – Петя Генова
 • Философия и гражданско образование – Иво Иванов
 • Физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование – Албена Благоева и Рени Радославова
 • Физическа култура и спорт – Петър Василев

Учители по професионална подготовка:

 • инж. Виктория Богданова
 • инж. Тереза Найденова
 • инж. Федя Филипов
 • инж. Филип Манов
 • инж. Радослав Ангелов
 • Георги Паунов
 • Пламен Ерменков
 • Доброслава Тодорова

Психолог:

Ивайло Панов

Върни се в началото