Един век история, цяла вечност бъдеще …

Как да се предпазим от коронавирус (COVID-19)

Скъпи ученици,
уважаеми родители,

Лесотехническата професионална гимназия от 16.03.2020г., понеделник, ще провежда обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес ще се осъществява на база ново изготвено седмично разписание, което може да видите в електронния дневник. Начало на учебния ден – 9,00ч.

Разписание на часовете:

1. 9,00 – 9,30
2. 9,40 – 10,10
3. 10,20 – 10,50
4. 11,00 – 11,30
5. 11,40 – 12,10
6. 12,20 – 12,50
7. 13,00 – 13,30

Учителите ще използват електронния дневник на ЛПГ, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и електронни образователни материали, социални мрежи и др.
Всеки учител ще ви предостави нужната информация.
Настоявам за отговорно отношение от страна на учениците.
Смело вадете телефоните! Сега е времето да покажете колко сте добри!