Прием 2021

„Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета“ – с разширено изучаване на английски език
 • 13 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по география и биология и здравно образование от свидетелството за 7 клас.
„Горско и ловно стопанство“ – с разширено изучаване на английски език
 • 26 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по биология и здравно образование и география от свидетелството за 7 клас.

„Механизация на горското стопанство“

 • 13 ученици
 • изпити: български език и литература и математика
 • балообразуващи предмети: удвоеният брой точки от теста по български език и литература, удвоеният брой точки от теста по  математика, оценките по физика и математика от свидетелството за 7 клас.
Важни дати

Провеждане на приемните изпити:

 • Български език и литература – 16.06.2021 г.
 • Математика – 18.06.2021 г.
 1. Подаване на документи за І етап на класиране – 05 – 07.07.2021 г.
 2. Обявяване на резултатите от І етап на класиране до 13.07.2021 г.
 3. Записване на учениците, приети на І етап на класиран и подаване на документи за ІІ етап до 16.07.2021 г.
 4. Обявяване на резултатите от ІІ етап на класиране до 20.07.2021 г.
 5. Записване на учениците, приети на ІІ етап на класиране – до 22.07.2021 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране – 23.07.2021 г.
 7. Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране – 26 – 27.07.2021 г.
 8. Обявяване на резултатите от ІІІ етап на класиране – 29.07.2021 г.
 9. Записване на учениците, приети след ІІІ етап на класиране – 30.07.2021 г
 10. Обявяване на незаетите места след ІІІ етап на класиране до 02.08.2021 г.
 11. Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване – 10.09.2021 г.