Дневен режим

Учебните занятия започват в 8,00 ч. и са с продължителност 45 минути.
  1. 8,00 – 8,45
  2. 8,55 – 9,40
  3. 9,50 – 10,35
  4. 11,00 – 11,45
  5. 11,55 – 12,40
  6. 12,50 – 13,35
  7. 13,45 – 14,30

Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е с продължителност 25 минути. Всички останали междучасия са с продължителност 10 минути.
Промени в дневния режим през учебната година може да прави единствено директорът или заместващото го лице, в случай че отсъства директорът.