В момента поддържа 5376 блога

Сайтове на училища


Следваща »
Сайтове на училища
ПГССТ "Н. Й. Вапцаров"
СУ "Васил Левски" гр. Карлово
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" С.ПЪРВОМАЙЦИ
Официален училищен сайт на ОУ ,,Васил Левски" - гр. Кнежа
Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.
Информационни технологии
Профилирана подготовка
ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ГР. КЪРДЖАЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Изберете професиите с бъдеще в направление земеделие , транспортни услуги и мебелно производство
Професионална гимназия по транспорт, с.Владимирово
училищен сайт
Обединено училище "Васил Левски"
с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна
ТИМ + ПРОфесионализъм
Промотиране на проект по програма Еразъм+ на ЦРЧР
СУ"Владислав Граматик"
с преподаване на чужди езици
Учителско портфолио
Илонка Василева Недялкова - старши начален учител
ОУ "П. Р. Славейков" - с. Средногорци
СУ "Йордан Йовков"
град Тутракан, обл. Силистра
Следваща »