В момента поддържа 1,065 блога

Добре дошли в мрежата от училищни сайтове

Сайтове на училища


Next »
Сайтове на училища
ОУ "Христо Ботев" с.Лудогорци
Официален сайт на училището
Професионална гимназия по електротехника и електроника
Официален сайт на ПГЕЕ "Михайло Василиевич Ломоносов" град Горна Оряховица
ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Професионално портфолио
Даниела Касапинова, преподавател по информатика и ИТ в ПГССТ"Алеко Константинов", град Банско
73. СОУ"Владислав Граматик"
с преподаване на чужди езици
ПГССТ - Банско
Официален сайт!
Регионален инспекторат по образованието - Видин
ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин
Официален сайт на гимназия с преподаване на чужди езици
СОУ "Христо Ботев" - град Съединение
Официален училищен сайт

ОУ "Хр. Ботев"
с. Екзарх Антимово
Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище
e_mail: su_n_simov@abv.bg Телефон/факс: +359 (0)601 65602
СОУ "Васил Левски" гр. Карлово
154 godini OU Sveti sveti Kiril i Metodii selo Pol
Поредният Мрежа от училищни сайтове сайт
71 СОУ, 5Б клас
5Б клас с кл. р-л Камелия Гергова
Next »