В момента поддържа 5378 блога

Сайтове на училища


Следваща »
Сайтове на училища
ОУ "Васил Левски" град Белене
обл.Плевен, ул. „Еп. Евгений Босилков” №1, гр.Белене, ПК 5930, тел. (0658) 3 48 34, (0658) 3 69 94
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. СМОЛНИЦА, ОБЛ. ДОБРИЧ
Добре дошли в официалния ни сайт
СУ "Евлоги Георгиев"
Училищен сайт

49 ОУ ученически сайт
ОУ "Свети Климент Охридски"
с. Рударци, общ. Перик, обл. Перник
Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски"-гр.Перник
Проучвай миналото, усъвършенствай настоящето, подготвяй бъдещето.
Обединено училище "Христо Ботев", село Друмево, община Шумен
ОбУ "Христо Ботев"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "П.К.ЯВОРОВ"-ДОБРИЧ
Добрич 9300 бул."25 септември"36 ; e-mail: pgt_dobrich@abv.bg ; tel: +359 58 602 093; +359 58 602 256
ХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
гр. Пловдив
Основно училище "Стою Шишков" гр. Смолян
Официален сайт на училището
Начално училище "Отец Паисий"
НУ "Отец Паисий", гр. Харманли
Обединено училище "Иван Вазов" село Пашови
официален сайт на училището
ОУ „Стоян Михайловски” гр. Варна
72 ОУ "Христо Ботев"
Следваща »