В момента поддържа 5381 блога

Сайтове на училища


Следваща »
Сайтове на училища
ОУ "Отец Паисий" - гр. Кнежа
Училищен сайт
СУ "В. Левски" с професионални паралелки - гр. Ветово
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен
Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" - Видин
Официален сайт
ХГ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
гр. Пловдив
ИТ в ПГМЕ гр.Пирдоп
Сайт с материали по информатика и информационни технологии за учениците от ПГМЕ-гр.Пирдоп и не само :)
73. СУ"Владислав Граматик"
с преподаване на чужди езици
Официален училищен сайт на ОУ ,,Васил Левски" - гр. Кнежа
Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.
Електронен вестник Йо Йо
Електронен вестник на СУ "Йордан Йовков" Бургас
инж. Анета Стоименова
ПГМЕТ-гр. Пазарджик
СУ "Евлоги Георгиев"
Училищен сайт
Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" гр. Добрич
Официален сайт
Регионално управление на образованието - Видин
ОУ "Христо Ботев" гр. Ракитово
общ. Ракитово, обл. Пазарджик
ОУ "Васил Левски" град Белене
обл.Плевен, ул. „Еп. Евгений Босилков” №1, гр.Белене, ПК 5930, тел. (0658) 3 48 34, (0658) 3 69 94
Следваща »