Резултати от Олимпиада по Физика и астрономия 2020 г./областен кръг/

Физика олимпиадаФизика олимпиада

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Отчет за първо тримесечие

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Бюджет 2020

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

процедури за издаване на дубликат

процедури за преместване и приемане на ученици

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Стратегия за развитие на училището

Свободни места в паралелките

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ГОРДОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО НИ

 

Представяме Ви ученичката МЕРАЛ от 6-ти клас.

 1. Умно момиче и отлични резултати в обучението
 2. Спретната, взисквателна към себе си и съучениците си
 3. Отговарна при поставени задачи и изпълнителна
 4. Универсална и успяваща във всички спортове по Физическо възпитание и спорт
 5. Много добра художничка с естетически усет
 6. Обича танците /народни и модерни/ и танцува чудесно

П Р И М Е Р    З А    П О Д Р А Ж А Н И Е !

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

IT технологиите по всички предмети в училище

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ние у чениците от 7-ми клас прилагаме сериозно знанията и сръчностите си  по Информационни технологии по всички учебни предмети от учебната образователна програма. Часовете ни протичат в синхрон с използване на интерактивна дъска, персонален компютър и смарт-телефони.

      Подчертаваме и факта, че в часовете по ИКТ учителят ни позволява да ползваме телефоните си за пълноценно усвояване на знанията.  

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Училищна документация 2019 / 2020 учебна година

Отчет за първо тримесечие

 1. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 2. процедури за преместване и приемане на ученици

 3. процедури за издаване на дубликат

 4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 5. Стратегия за развитие на училището

 6. Свободни места в паралелките

 7. Годишен план

 8. Годишна училищна програма

 9. Етичен кодекс на училищната общност

 10. Мерки за повишаване качеството на образование

 11. Правилник за дейността на ОУ

 12. Програма за превенция на ранното напускане

 13. Програма за предоставяне на развни възможности

 14. Организация на учебния ден

 15. Отчет за първото тримесечие
 16. Бюджет 2020
Публикувано в Без категория | Коментирайте

Занимания в час по Изобразително изкуство

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Зонални първенци за 2018

ЗОНОВИ ПЪРВЕНЦИ СМЕ ПО ШАХМАТ ЗА 2018
Най-после поглед и към Републиканската надпревара по шахмат. Чудесно представяне на отбора ни по шахмат и на Зоновото първенство, класирайки се на ПЪРВО място и 4 златни медала за „Четирите Златни деца „на училището ни: Мустафа Юсуфов, Хатче Еюпова, Гюрай Елханов и Емирхан Рамаданов. Републиканското първенство ще бъде в гр.Бургас 1,2 и з-ти Юни, надяваме се да донесем и републикански медали- дано цветът им да бъде „златен“.
Победите ни ги посвещаваме на Директора ни г-н Ваклев, всички учители и обществеността милееща за училището ни.
Ще защищаваме честта на училището ни, общината и областта. Готвим се и се надяваме на успех. Да ни е честито на всички!

Снимка на Musa Bangirov.
Снимка на Musa Bangirov.
Снимка на Musa Bangirov.
Снимка на Musa Bangirov.
Публикувано в Без категория | Коментирайте