ОУ“Христо Ботев“ е включено в Списъка на средищните училища

РЕШЕНИЕ № 850 от 30 ноември 2023 г. за приемане на Списък на
средищните детски градини и училища в Република България
Обн. ДВ. бр.102 от 8 декември 2023 г.
На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с Постановление № 128 на Министерския съвет от
2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища (ДВ, бр. 53 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на средищните детски градини и училища в Република
България за учебната 2023/2024 година съгласно приложението.
2. Списъкът по т. 1 се обнародва в „Държавен вестник“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *