Архив по месеци: май 2024

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2024-2025

Oтчитайки желанията на учениците , обявяваме какви  групи ще бъдат сформирани в училището и от какви специалисти ще имаме нужда.

1. Модул 2 : Спорт – отбор по футбол

за целта търсим външен специалист – треньор,   за организиране и провеждане на занимания по футбол, който да отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри и съгласно чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния
план: „Тренировъчната и състезателната дейност на децата и учениците извън учебния план се осъществяват от педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт

Отборът разполага с до 80 учебни часа и не по-малко от 2 часа седмично. Часовете се предвиждат за тренировки, състезания по съответния вид спорт (до 3 състезания – по повод различни празници) и събития и посещения (до 3 посещения на спортни състезания,събития др.) в рамките на областта.

 

2. Модул 1. Изкуства – група за танцов фолклор

търсим специалист  в сферата на  танцовото изкуство

Всяка група разполага с до 80 учебни часа и не по-малко от 2 часа седмично. Часоветесе предвиждат за занимания, за изяви (до 3 изяви – за Коледа и други празници) и посещения(до 3 посещения на театър, изложба, кино и др.) в рамките на областта.

Реквизит: възнаграждения на всеки от ръководителите за подготовка, изява и посещения на групата до 80 часа;
– размерът на възнаграждението е в размер на 24,00 лв. за отработен учебен
час за един специалист, като в сумата се включват и осигуровките за работодател;
– транспортни/пътни разходи на ръководителите на групите в случаите, когато не са от същото населено място – до 800 лв. на специалист;

24 МАЙ 2024

По покана на Г-жа Юлияна Димитрова , Директор на Общински културен институт „Дунав“ – гр.Видин и любезното домакинство на Културен център „Жул Паскин“ ще отбележим тържествено 24 май с посещение на културен център „Жул Паскин“ (Синагогата)

Планирани  са презентации   за празника на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета, култура и на славянската писменост и за историята на Синагогата.

Image result for 24 май празник на

 

Международният ден на предизвикателството и Българският спорт (17 май)

По случай Международният ден на предизвикателството и Българският спорт (17 май),  в сградата на Фондация „Подкрепа за реализация“ бе проведено III-тото по ред Детско спортно състезание „Пес Патрул“.
Организатор на събитието бе Павел Павлов, кинезитерапевт в социалната услуга ЦСРИ за пълнолетни лица с увреждания към Фондация „Подкрепа за реализация“.
Участници в мероприятието, разпределени в четири различни отбора, бяха деца от с. Ружинци, с. Дреновец, с. Раковица, и с. Ново село. Младежите, потребители на социалната услуга ЦСРИ за пълнолетни лица с увреждания, бяха публиката, скандираща за своя любим отбор.
Всички се прехвърлиха в света на анимацията, в градчето Адвенчърбей, където участниците влязоха в ролята на своите любими герои – Маршъл, Рабъл, Чейс и Скай. Те трябваше да спасят градът от бедствия и престъпници като премерят сили в седем различни състезателни игри и покажат своите познания за героите от филмчето като отговарят на забавните въпроси от проведената викторина.
Накрая бяха излъчени победителите от състезанията и бяха наградени според заслуженото място:
С. Раковица – I-во място
С. Ружинци – II-ро място
С. Дреновец – III-то място
С. Ново село – IV-то място
На финал всички се подкрепиха с вкусна почерпка и се разделиха с еуфорични обещания за усилени тренировки за следващото състезание.

 

Може да бъде изображение с 14 души

Няма налично описание.

Може да бъде изображение с 12 души и цигулка

Няма налично описание.

НВО 2024

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VII клас
Български език и литература – 19 юни 2024г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024г., начало 09,00 часа

Национално външно оценяване (НВО) ● Министерство на образованието и науката (mon.bg)

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ 2024-2025

Националната програма е разработена в съответствие със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“