Съобщение!

Скъпи ученици на ОУ “ Св. Паисий Хилендарски“ с. Краище,

4.02.2019г (понеделник) е обявен за неучебен ден.

На 6.02.2019г (сряда) се възстановяват учебните занятия.

С уважение: Ръководството на училището!

 

Занимания по интереси

      В Основно училище „Св.Паисий Хилендарски“-с.Краище  се проведе кампания  за организиране на клубове в занимания по интереси с учениците, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет. Беше проведено анкетно проучване сред учениците, чрез формуляр, разработен от училището и със съграсието на родителите. Така бяха избрани заниманията по интереси, в които те желаят да се включат. На заседание на ПС бяха предложени и одобрени следните клубове по интереси през втория учебен срок на учебната 2018-2019 в направленията „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“; :

     Клуб „Забавна математика за 6 клас“-р-л Ф.Шехова  от 2019-02-13 до 2019-06-12

     Клуб „Забавно пътешествие в страната на математиката “3а кл.  – р-л Ан.Куньова  от 2019-02-13 до 2019-06-12

     Клуб „Пътешествие в страната на математиката“ 3б кл.  р-л  Ф.Коренарска от 2019-02-13 до 2019-06-12

     Клуб „Шевица “-5 а,б кл.  – р-л  В.Парапунова   от 2019-02-06 до 2019-06-11

     Клуб „В света на компютрите “-4 а,б кл.  – р-л  Ем.Ибрахим  от 2019-02-07 до 2019-05-16

Анкетно проучване

Анкетно проучване за избор на занимания  по интереси през втория учебен срок на учебната 2018-2019

   Съгласно Наредба за приобщаващо образование, изменена и допълнена  с  Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет.   

     Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

     Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

АНКЕТНА КАРТА