Koменски – 2

 

СПОДЕЛЕНИ СЪКРОВИЩА

През ноември 120 ОУ спечели втори проект по програма Коменски 2 на тема „Споделени съкровища“. Проектът е билатерален, посветен на обектите защитени от ЮНЕСКО и страна партньор е Литва. В него ще вземат участие ученици от 5 и 6 клас. Линк към сайта на проекта

Има още

Коменски – 1

ПРОЕКТ „I’m a child, I want to be recognized“

От 9 до 14 октомври 120 ОУ прие гости от Гърция, Германия, Полша, Италия, Унгария и Турция. Визитата е свързана с осъществяване на проект „I`am a child I want to be recognized“ по секторна програма Коменски. Гостите взеха участие в традиционния ден на природолюбието, като всяка страна посади свое дърво в двора на училището. За децата беше организирано ателие под наслов „Карта на детските мечти“, където върху карта на Европа те оставиха своите послания и мечти към техните родители и учители. През следващите дни на визитата гостите посетиха Националният исторически музей, Витоша, Драгалевски манастир, Пловдив. Учениците от чужбина гостуваха в семействата на наши ученици в продължение на пет дни и създадоха трайни приятелства.


Има още