Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Връзка към снимките с номерата, с които са заведени в 120 ОУ лаптопите получени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

https://ou120-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ou120_ou120_org/Ek93OEhtsdhCvqroupEqNL8B9zU1vf2WOeHoOzzsN1-1mg?e=eAidvK

Седмица на бащата

Галерия

Галерията съдържа 12 снимки.

  Събитието „Седмица на бащата” е традиционно  за нас и очаквано с интерес и вълнение от децата  и родителите, тъй като то се провежда от самото начало и училището е посланник на  Национална кампания „Да бъдеш Баща” Както винаги, приготвихме … Има още

Изложба в Национален музей „Земята и хората“ – София

Официално изложбата е открита на 15.05 и ще гостува в Музея до 20.05, както и в нощта на музеите.