2 thoughts on “Съобщение

  1. Добър ден, бихте ли ми казали кога ще бъде публикувано разпределението на класовете в първи клас?
    На родителската среща беше споменато, че на 12.09. ще бъдат изготвени списъците.
    Благодаря Ви!

  2. Списъците са готови вече и качени.

Коментари са забранени.