Проект „Зелено училище“

Тази година Училищното настоятелство при 120 ОУ кандидатства и спечели проект към Столична община –Зелени системи, за оформяне и облагородяване на дворното пространство. Проектът цели превърнем двора на училището в желана зона за отдих и място за игра на нашите ученици, да спечели любовта на децата към природата, да обогати познанията им по околна среда и да засили вниманието им към нейното съхраняване. Включвайки активно децата в обновяване и облагородяване на училищната среда, ще ги мотивираме да опазват и развиват направеното от тях и техните родители и след приключване на проекта. Красивата дворно пространство може да се превърне в отлично място за изнесени уроци. Опитът ни показва, че в двора на училището учебният процес протича много по-естествено, посрещан е от децата с много по-голям ентусиазъм, липсва агресия и негативизъм. Природата е невероятен учител, от когото нашите ученици могат много да научат.