Човек и природа

Представянето на работата и резултатите по проекта „Човекът и природата”, осъществен съвместно със студенти от ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе на 08.05.2012г. в 120 ОУ. Присъстваха Зам. Министър на образованието Милена Дамянова, Ваня Кастрева – РИО София-град, кметът на община Лозенец – Любомир Дреков, редактор на в. „АзБуки”, родители. Учениците от 2 в клас демонстрираха наученото за различни диви животни, отглеждани в зоопарка, както и своите проекти и макет на Зоопарка. Учениците от 3 в и 3 г кл. представиха чрез опити наученото повреме на работата по проекта. Експериментите бяха изключително интересни и полезни за децата. Чрез тях те научиха как си взаимодействат веществата в бита на хората и в природата.