Ученически проекти

Софийски моменти:

Храните по света:

Българските трамваи:

 

Безопасно в интернет:

Вредни храни:

Колите в миналото и настоящето:

Япония:

Устройство на клетка:

Пирамида на АИП хранене:

През връзката можете да разгледате интересни видеа на ученици:

Видеа на ученици от 7 клас

През връзката можете да разгледате презентации на ученици:

Презентации на ученици