„Споделени съкровища“

През ноември 120 ОУ спечели втори проект по програма Коменски 2 на тема „Споделени съкровища“. Проектът е билатерален, посветен на обектите защитени от ЮНЕСКО и страна партньор е Литва. В него ще вземат участие ученици от 5 и 6 клас. Линк към сайта на проекта

От 15 до 26 май 2013 г. се състоя първата среща на участниците от Литва и България в проекта’’ по секторна програма “Коменски-2”. Домакин на срещата беше 120 ОУ-София.По време на визитата в България бяха посетени по-важни културни обекти,които са под закрилата на Юнеско,а именно-Рилски манастир, Боянска църква, Казанлъшка гробница.В 120 ОУ бе организиран тържествен концерт,в чест на нашите литовски гости.Ученици и учители имаха възможността да чуят изпълнение на “Бистришките баби”. За участниците в проекта от България и Литва бе организирано Зелено училище сред природата в Казанлък. Учениците се включиха в изготвянето на езиков речник с най-често употребяваните думи в двата езика.Те съставина есета на тема:,,Един ден в българско семейство”. Разпределени в ателиета,те изработиха хартиени модели на известни исторически обекти в България.По време на престоя си в София ученици и учители посетиха учебни занятия в 120 ОУ.

От 11 ноември 2013 г. стартира езиковият курс по литовски език за учениците и учителите, включени в проекта “Shared treasures”. Курсът се провежда в един от кабинетите на 120 Основно училище под ръководството на г-жа Анастасия Александрова – преподавател по литовски език. На първото занятие присъства и г-жа Ренета Гайдиене-съпруга на литовския посланик в България. По време на учебните занятия учениците в курса получават езикови познания за най-често употребяваната лексика от езика на държавата партньор. Благодарение на придобитите езикови познания по литовски език, учениците от 120 ОУ съчиниха писма на литовски език до своите приятели от Литва, в отговор на писмата, които получиха от тях на български език.