Сдружение УН на 120 ОУ

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
на сдружение „Училищно настоятелство“ към 120 ОУ за 2022г.:

доклад2022

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
на сдружение „Училищно настоятелство“ към 120 ОУ за 2021г.:

доклад 2021

Покана за редовно общо събрание на училищното настоятелство:

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
на сдружение „Училищно настоятелство“ към 120 ОУ:

(.pdf) УН

Групова застраховка „Злополука“ за учащи се:

застраховка

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ на Сдружение „Училищно настоятелство към 120 ОУ“ за 2019 година:

File