Прием 1- ви клас 2024/2025 учебна година

Съобщение:

Родителската среща ще се състои на 27.06. от 18.00 часа в 120 ОУ.

Съобщение:

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че записването на класираните за първи клас деца е днес (13.06.2024 г.) до 16:00 часа.

 

График на дейностите по приема (2024/2025 учебна година):

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Необходими документи за записване в първи клас:

Канцеларията работи всеки ден от 8 до 16:30 часа

  1. Заявление (изтегля се от ИСОДЗ);
  2. Оригинал на удостоверение за завършена ПГ;
  3. Копие от акт за раждане.

 

График на дейностите по приема (2023/2024 учебна година):

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Прилежащ район:

Прилежащ-район-на-120-ОУ-за-прием-в-1-клас

Електронна система за прием в I клас:

Представяне на електронна система за прием в първи клас

 

Информация за родителите на бъдещите първокласници в 120 ОУ „Г. С. Раковски“ 120 ОУ разполага с 22 учебни стаи и кабинети. Изграден е и корпус по природни и обществени науки. Макар и малък, физкултурният салон е уникален. Изцяло оборудвани са два интерактивни кабинета с персонални таблети и два компютърни кабинета. Във всяка стая има ултракъсофокусен мултимедиен проектор и бяла дъска с керамично покритие и интернет. Библиотечно- информационният център е отлично оборудван, разполага с десет хиляди тома художествена и научна литература и кът за четене, в който децата се забавляват ежедневно. В училището функционира стол с лавка. Храната се носи от кухня- майка и купонът е 3 лева. Препоръчително е закупуване на купони за цялата седмица. При боледуване на ученика, неизползваните купони се презаверяват за следващата седмица. Учениците от първи клас започват училище в 8.20 часа и завършват най- късно в 13.05 часа, а часовете са по 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути. Класните им стаи се помещават на първия етаж. За родителите, които не могат да занимават децата си след обяд, са организирани целодневни групи. Приоритет се дава на социално слаби и многодетни семейства, сираци и полу сираци. Подадените заявления се разглеждат от комисия, която разпределя децата в групите. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията. Всеки родител може да избере къде да учи детето му – в паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство или в паралелка със засилено изучаване на природни науки /околен свят/. Учениците от първи клас задължително започват изучаване и на английски език. В училището функционира езиков алианс, школи по шахмат, баскетбол, карате и бойни изкуства. Училището работи изцяло с електронен дневник. Сградата се охранява от жива охрана и има строг контрол на достъп чрез изградена турникетна система. Има пожароизвестителна инсталация и разработени всички правила за строг контрол на пребиваването вътре. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра, която работи от 08.30 ч. до 17.00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2021 г. Обособен е и кабинет, в който работи логопед от Столичния логопедичен център. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е психолог. Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по много международни, национални, регионални и училищни проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември. Родителската среща за първокласниците ще се проведе online като часът и датата ще бъдат оповестени допълнително в сайта.

От ръководството на 120 ОУ

 

 

 

 

 

 

 120ou-bilding2Лого 120 ОУrakovski


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.