История

history1
120 основно училище „Георги Раковски“ е основано през 1894/95 г. на територията на махала „Перловец“ в днешния квартал „Лозенец“ в София.
Първоначално училището има две отделения с двама учители Слави Чомаков от Дупница и Васил Панов от Кюстендил, а административно се управлява от главния учител на училище „Патриарх Евтимий“. През 1895г. учителският съвет взема решение училището да носи името на Георги Стойков Раковски. Така се слага началото.
През 1908г. започва строителството на нова сграда на ъгъла на ул. „Милин камък“ и ул. „Ц. Церковски“. В тази сграда известно време учат лозенските деца, но стаите пак не достигат. Построен е и вторият етаж и едва през 1921г. започват редовни учебни занятия в новата сграда. С течение на времето е оформен прекрасен парк и цветна градина с пчелни кошери. Всяка следваща година дава нов принос към възходящото развитие на училище „Георги Раковски“.
history2 През 1926/27 г. за пръв път са открити курсове по френски и немски език, в които участват две групи ученици. По-късно тези езици били въведени задължително в тогавашната образователна програма.
На 1 февруари 1927г. в училищния салон е открит кинотеатър с пиано за дневните прожекции за ученици и оркестър-октет за вечерните и за възрастни. Училище „Г. Раковски“, наричано често „същински дворец“, се превръща в културно-просветно средище. Дългогодишни директори на училището са Стефан Пондев от 1921г. до 1929г., Васил Шондев от 1929г. до 1944г. Продължителното им ръководство оказало благотворно въздействие за развитие и утвърждаване на училище „Г. Раковски“ и то получава авторитет на едно от училищата-първенци.
hor2srt1
През 1956/57 г. се оформят две училища – 40-то основно училище с директор Цветана Попова и 120-то основно училище с директор Димитрина Мирчева. Двете училища остават под един покрив до 1962/63 г., когато 40-то основно училище се премества в нова сграда.
През 1963/64 г. с указ на Президиума на НС на 120 училище официално се дава името на патрона Георги Сава Раковски.
Във връзка с 90-годишнината на училището Министерството на просветата отпуска средства за реконструкция и ремонт на сградата.Обособяват се: Библиотека със стая на приказките, украсена със стенописи; кабинети по музика и изобразително изкуство, по готварство и дървообработване; стол за ученическо хранене; съблекалня; стая за отдих. Създаден е компютърен кабинет с осем компютъра Правец-8 и един Правец-16. В двора е направена детска площадка, обновена е оградата. В. Ценкова- учител по БЕЛ започва да издава училищен вестник. Първите му броеве са на пишеща машина – 1988г., а от 1996г. започва редовното му издание. От 1995 г. училището се оборудва със съвременни компютри, а от 2001 г. се създава модерен компютърен кабинет. Във връзка с демократичните промени в страната и интеграцията на България в ЕС в училище се осъществява ученическо самоуправление, чрез рзлични клубове и секции: формира се детски клуб „Здравей Европа“, с ръководител В. Христова. Водени от любов и грижа за природата и животните, учениците формират клуб „Приятели на природата“, осиновяват животно от Зоологическата градина, правят зоо-стая, превръщат един ден в годината в празник на природолюбието.
Дългогодишни учители в училището са: К. Кънчева, В. Христова, В. Ценкова, К. Крайчева, Д. Евдокимов.
На 21 май 1984г., във връзка с 90-годишния юбилей и 24 май, с Указ 1559 на Държавния съвет училището е удостоено с орден „Кирил и Методий“ 2-ра степен.
За 105 годишнината на училището залата на ВИАС събира бивши и настоящи учители и възпитаници . Концертната програма е разнообразна и интересна – вокални групи, танцови състави, индивидуални музикални изпълнения, художествено слово.
На 110-годишния юбилей на училището е изнесен голям концерт. Проведен е тържествен съвет, председателстван от новия и тогавашен директор – г-жа Лидия Маринова.
Традицията продължава. Залата на УАСГ отново събира бивши и настоящи учители и възпитаници за 115-годишнината на 120 ОУ. Концертната програма е режисирана и поставена на сцена от директорката на училището Цветанка Тонева и представена с много любов от възпитаниците на училището. За отлични постижения в образователно-възпитателния процес училището е наградено от РИО-София-град с плакет, а за изключителни заслуги към училищната общност с юбилеен плакет с образа на Г.Раковски са удостоени – Лидия Маринова – предишен директор на училището и Вяра Христова – настоящ пом.директор на 120 ОУ.429339_10150754647914384_117915844383_11606413_1232899026_n

Юбилеен концерт „125 години 120 ОУ „Г. С. Раковски“:

Юбилеен концерт в НДК 125 години 120 ОУ

Алманах, изготвен по случай 125 годишния юбилей:

Алманах 125 години 120 ОУ

Последни публикации

  1. График за провеждане на изпити Коментарите са изключени за График за провеждане на изпити
  2. График за провеждане на изпити Коментарите са изключени за График за провеждане на изпити
  3. БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътища Коментарите са изключени за БЮЛЕТИН за безопасност на движението по пътища
  4. Европейски знак за eTwinning за нашето училище Коментарите са изключени за Европейски знак за eTwinning за нашето училище
  5. 130 години 120 ОУ „Г. С. Раковски“ -концерт Коментарите са изключени за 130 години 120 ОУ „Г. С. Раковски“ -концерт
  6. Отчет за бюджета за първо тримесечие на 2024 г. Коментарите са изключени за Отчет за бюджета за първо тримесечие на 2024 г.
  7. Бюджет 2024 г. Коментарите са изключени за Бюджет 2024 г.
  8. Прием за учебната 2024/2025 година Коментарите са изключени за Прием за учебната 2024/2025 година
  9. Ден на отворени врати Коментарите са изключени за Ден на отворени врати