Облачен клас с Office 365

Облачен клас с Office 365

Обучението в облачния клас се провежда във ФУЧ
с ръководители:
Вера Ценкова /ст.учител, I ПКС, Български език и литература, Информационни техниологии/;
Нели Шипочка /гл. учител, IV ПКС, Математика, Физика, Информационни техниологии/