Изобразително изкуство

Уникалната сила на творчеството

Ръководители:
Димитрина Гетова – ст. учител, II ПКС, Изобразително изкуство;
Надежда Недялкова – ст. учител, Изобразително изкуство