2018 – Задача #1

Весела и ползотворна нова година 🙂

Ето и ЗАДАЧАТА: В състезание участват отбори от по трима участника, като всеки от участниците получава максимално 100 точки. Резултата на отбора се получава като средно аритметично на точките на участниците.

Вариант 1: Да се напише програма, която прочита данните за отбора – имена и точки на участниците, и записва в текстов файл с име otbori.txt един ред, който изглежда така:

Отборът в състав име_1, име_2 и име_3 има резултат от N точки.

На мястото на червените се поставят съответните имена и изчисления от компютъра брой точки, показан до втория знак.

При всяко стартиране на програмата се въвеждат данните за 1 отбор, като след първото стартиране резултатите се добавят в края на вече създадения текстов файл.

Вариант 2: Да се напише програма, която прочита данните за 10 отбора – имена и точки на участниците, и ги записва в двоичен файл с име otbori.rez. След това прочита данните за всеки отбор (имена и точки на участниците), изчислява средния резултат и извежда съобщение от вида

име_1, име_2 и име_3  се класират/не се класират за следващия етап на състезанието.

Прието е, че за да премине към следващия етап, отборът трябва да има минимум 60 точки, като всеки от тримата участници в него е получил поне 50 точки.

При всяко изпълнение на програмата данните в двоичния файл от предишните изпълнения трябва да изчезват.

Публикувано в Задачи. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *