Решавани – 2019

  1. По зададени координати на два срещулежащи върха да се намери лицето на правоъгълника (9v_lice)
  2. Да се намерят корените на квадратно уравнение (9v_kvadratno)
  3. По въведени координати на 3 точки, да се пресметне лицето и обиколката на получения триъгълник (S_P_triagalnik)
  4. По въведени координати на 2 върха на правоъгълник и координати на трета точка, да се определи дали точката е в правоъгълника и да се пресметне лицето на областта от него, която е в същия квадрант като точката. (rectangle)