Решавани в клас – 2017

Решение на Задача #2 / 2018  – (tri_chisla)

Калкулатор с функции и меню (calc_func)

Записване на данни за ученици в двоичен файл, след което прочитане на целия файл и извеждане на екрана във вида „X от Y клас е с успех …“ (dvoi4en_vhod_izhod)

Четат се от клавиатурата данни за ученици (име, клас и оценки по математика, БЕЛ и информатика) и се записва в текстов файл на отделен ред името, класа и средния успех (file_uspeh)

Записва поредица от изрази от вида a+b=резултат в текстов файл (zapis_t_file)

По въведени данни за игри, извежда тези от тях, които са тип RPG (rpg)

По въведени данни за N компютъра (марка, цена, RAM памет в GB, работна честота на процесора в GHz), се извеждат:
1. Данни за всички, чиято марка съвпада с въведена от потребителя (За целта използваме функция strcmp(низ1, низ2) – тя сравнява двата низа и ако съвпадат връща стойност 0 (истина))
2. Брой на компютрите, които са по-скъпи от 1000лв
3. Данни за тези, които са с повече от 4GB RAM
4. Данни за тези, които са с повече от 4GB RAM и са по-евтини от 1000лве
Решението: computers

Намиране на ученика с най-нисък успех (min_uspeh)

Сортиране по метода на „мехурчето“ (mehurche)

По въведени данни за 5 ученика (име, клас, номер, оценки по БЕЛ, Математика и Английски език), извежда данни за тези, които са с успех над 5.00 (uspeh_nad_5)

Работа със структури – въвеждане и извеждане на данните на ученик (struct_uchenik)

Извеждане на числата по-големи от 10 (masiv_gt_10)

Калкулатор, в който действието се избира от меню. (calculator)