Разработване на ИС

Проектиране на Информационна система

При проектирането на информационна система се преминава през няколко етапа:

  1. Определяне на типа данни, които ще се съхраняват

Тук трябва да фиксирате, цялата информация, която искате да се съхранява и използва. За текстовите елементи – в брой символи, а за останалите да посочите какъв ще е формата, например в килограми, в метри и т.н.

  1. Определяне на главното меню на програмата и подменютата.

Справките, които искате да се правят трябва да са съобразени с данните, които ще бъдат записани в системата. Например, не може да проверявате за стоки с изтичащ срок на годност, ако в типа в първата точка не сте заложили поле „срок на годност“.

Трябва да предвидите възможност за добавяне и изтриване на данни, както и справки според това за какво е предназначена системата.

  1. Проектиране на диалога с потребителя

Тук се разписва за всяка една точка от менюто как искате да протече диалога с потребителя – какви запитвания и съобщения ще има от страна на компютъра, и съответно какви действия трябва да предприеме в зависимост от отговорите на потребителя.

Примери за проектиране на Информационна система:

ИС Медицински картони

ИС Кино LUX

 

ИС Зоомагазин Матилда

I етап – проектиране (недовършена)

II етап – изграждане на менютата и деклариране на подпрограмите

III етап – реализация на подпрограмите

matilda 1 – работещи са функциите за въвеждане (1) на животно, извеждане списък с животните (4.1) и изтриване (5) на данните във базата данни

funkcia_za_redakcia – кода на подпрограмата за корекция данните на животно (2,1)

matilda2 – добавени са функциите нулиране на животно (3), справка по вид (4.3), справка по възраст (4.5) и справка за имунизациите (4.6)