Отново отбелязахме световния ден за безопасен интернет

На 10 февруари светът отбелязва Деня за безопасен интернет – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти. Денят за безопасен интернет се отбелязва вече 12 година. Традоционно и в нашето училище седмицата от 9.02 до 13.02.2015г. премина в запознаване на най-малките ни ученици – осмокласниците с това защо се организира този ден всяка година, какво е кибер тормоз, къде могат да търсят помощ, ако изпаднат в позиция на жертва при кибертормоз. Определени ученици от  9 клас пък разработват презентации по темата, най-добрите от които ще бъдат качени също на сайта! Има смисъл от такива часове! Учениците проявяват интерес и активност. Вижда се, че с желание коментират и изказват мнение по въпросите, а така също  с желание разработват свои продукти.

1 2http://1drv.ms/1zbbfnq