Архив на категория: Обучение и квалификация

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

За пореден път и през тази учебна година от октомври до декември 2021 г.  са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения.

Линк към страницата тук  http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200. 

Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, с бенефициент Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (ГД ПБЗН – МВР), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

Целта на обученията е да се изгради капацитет на учителите за работа с новото „Ръководство за учители, преподаващи от 6ти до 12ти клас: Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Ръководството включва следните теми:

Тема 1: Общи знания за наводненията

Тема 2: Подготовка за наводнение: раница за бедствия

Тема 3: Общи правила при подготовка за наводнения. Ранно предупреждение и оповестяване

Тема 4: Подготовка за наводнениe: Семеен план за действие при бедствия

Тема 5: Поведение по време на наводнение

Тема 6: Поведение след наводнение

Темите са разработени за преподаване в рамките на „Час на класа“ и включват редица допълнителни материали, работни листи и презентации.

За област Видин е предвидено провеждане на едно обучение за 24 учители, което ще се проведе в учебния център на ГД ПБЗН – МВР в гр. Монтана в периода 19.07 – 20.07.2021 г.

 

Писмо обучения

Програма график

Ретистрационна форма

уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС)

На 16 и 30 юли 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС) онлайн, организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, със следните заглавия:

*      16 юли 2021 г. (петък), 14 часа – ArcGIS online – визуализация на картите

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 15 юли 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

*      30 юли 2021 г. (петък), 14 часа – ArcGIS Online анализи – част

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 29 юли 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Линковете за достъп до съответното събитие ще бъдат изпратени в деня преди неговото провеждане, съответно на 15 юли и на 29 юли.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com

 

Покана за образователни уебинари в областта на ГИС

На 25 и 29 юни 2021 г. от 14:00 до 14:40 часа ще се проведат уебинари за ученици и учители, посветени на темата за географските информационни системи (ГИС) онлайн, организирани по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, със следните заглавия:

 ** 25 юни 2021 г. (петък), 14 часа – Картите истории (StoryMaps) – увлекателен разказ от картография, фотография и текст. (Как картите могат да разкажат история?)
Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 24 юни 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

* *    29 юни 2021 г. (вторник), 14 часа – ArcGIS Online презентации. (Как да направим своята презентация чрез облачен ГИС?)
Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 
28 юни 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Линковете за достъп до съответното събитие ще бъдат изпратени в деня преди неговото провеждане, съответно на 24 юни и на 28 юни.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com

 

Програма „ГИС в училище“ – уебинар

Бихме искали да поканим учители, директори и Вас на практическо онлайн  обучение – уебинар Работа с предоставения ГИС софтуер и учебни ресурси по програмата “ГИС в училище”.

Обучението има за цел да демонстрира на практика възможностите за администриране и ползване на ArcGIS Online  и да отговори на множеството въпроси на учителите свързани с употребата на софтуера, готовите за използване онлайн учебни ресурси, и др.

Уебинарът ще се проведе с едно и също съдържание на две дати:

·        15-ти юни (10:00-12:00) – линк за регистрация

·        16-ти юни (15:00-17:00) – линк за регистрация

Участниците могат да изберат една от двете дати в зависимост от своята заетост. Регистрацията за участие е безплатна. к-317

Програма „Паспорт”

Фондация „Асоциация Анимус” представи на Министерството на образо и науката (МОН) програмата „Паспорт”, която е насочена към насърча ване психичното здраве и социално-емоционалната интелигентност на деца в IV — V клас. В основата на програмата е заложена концепцията за „справяне”, развиваща уменията на децата за преодоляване на трудни житейски ситуации чрез различни „стратегии за справяне“. Програмата се състои от 18 часа, разделени в пет модула. Часовете по програмата „Паспорт” се реализират от учителите – класни ръководители, като се подкрепят децата и техните родители в общуването, вентилирането на стреса, справянето с промяна и загуба, както и с всякакви актуални тревоги и въпроси, свързани с пандемичната ситуация, в която се намираме. Учителите придобиват допълнителни умения и се запознават с методи за справяне с трудни ситуации в клас и за прилагане на стратегии за овладяване на агресията. Една от силните страни на програмата е активното взаимодействие между родители, учители и деца. Програмата е подходяща за възрастта на учениците, които е предвидено да работят по нея, в унисон е с политиките на Министерството на образованието и науката и е съответна на пандемичната ситуация, свързана с разпространението на COV D- 19.

От фондация „Асоциация Анимус” информират, че програмата „Пасорт” е международно призната и дългосрочно изследвана. Подкрепена е от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и други международни организации.

Повече тук ⇒⇒⇒

Заявление тук ⇒⇒⇒

обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Уважаеми кандидати,

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМE обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Повече информация тук ⇒⇒⇒

образователен семинар „Възстановете нашата Земя“ – 22 април 2021 г.

На 22 април 2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа по случай Деня на Земята ще се проведе онлайн образователен семинар „Възстановете нашата Земя“.  Събитието се организира по линия на образователна инициатива „Космическо училище“. Специален гост-лектор на събитието ще бъде един от водещите и световно известни учени в геоморфологията и географията – проф. Андрю Гуди (Andrew Goudie), почетен професор по география в Оксфордския университет. Проф. Гуди е изтъкнат географ, притежател на редица престижни научни награди, автор на много книги и над двеста научни статии.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 21 април 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация

Тематиката на събитието е в областта на география и науките за Земята. Програмата е публикувана на сайта на Космическо училище (www.spaceschoolbg.eu). Презентацията на проф. Гуди ще бъде на английски език.

 
За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail space.schoolbg@yahoo.com
 
 

V Национална екологична конференция под надслов „Да мислим екологично за бъдещето”

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и катедра „Екология и опазване на околната среда“ са организатори на V Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето”, която ще се проведе от 26 до 29 април 2021 г. в гр. Бургас. Конференцията се провежда със съдействието на РУО — Бургас и Община Бургас. Тя е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Основното тематично направление на Конференцията през тази година е „Черно море — замърсяване, опазване, бьдеще”. Участието на учениците в Конференцията е без такса правоучастие. В зависимост от епидемичната обстановка в страната, допълнително ще бъде съобщено дали Конференцията ще се проведе онлайн, или присъствено. Участието и отличието за учениците от XII клас е равностойно на оценка Отличен (6.00) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка те могат да участват в класирането за специалностите „Екология и ООС” (редовно/задочно обучение).

На основание чл. 49, ал.З, т.2 и т.З от Наредба  №15/22.07.2019 г. на учители и директори, помогнали при подготовката на докладите на отличените ученици, може да бъде присъден един квалификационен кредит, срещу такса.

Срокът за попьлване на формуляр за участие, който се намира на сайта на Конференцията www.eooc.бг е 01 април 2021 година.

Покана за конференцията и информация за основни направления тук ⇒⇒⇒

„Старт в професията учител (по немски език)“

Покана

 Онлайн дискусия

„Старт в професията учител (по немски език)

17 март 2021 г., 12.00 – 13.00 ч.

  През 2020 година Гьоте-институт България успешно проведе  проекта „Старт в професията учител по немски език“. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/bsd.html

В неговия фокус бяха от една страна начинаещи или нередовни учители по немски език, а от друга – опитни колеги, които бяха обучени за техни ментори. Целта на програмата беше да изпробва менторството като модел за подкрепа на учителите в началото на професионалния им път и своеобразен мост между университета и непосредствените предизвикателства на класната стая. Посредством съчетаването на квалификационни модули и менторство беше направен опит да се преодолее недостатъчната практическа ориентираност на учителската подготовка и да се подпомогне изграждането на начинаещите учители като активни, уверени в себе си и професионално компетентни участници в учебния процес. Проектът бе осъществен в партньорство с Министерство на образованието и науката и неговите структури.

         Гьоте-институт България кани учители, директори, студенти и заинтересовани на обедна онлайн дискусия (Lunch Talk) по проблемите на обучението на учители и старта им в професията на 17 март 2021 г. от 12.00 – 13.00 ч. На събитието ще бъде представена публикацията на проекта, резултатите и препоръките от натрупания опит. В експертния разговор ще се вклчючат представители на Министерство на образованието и науката, университетски преподаватели, начинаещи учители и ментори, а след това и останалите участници ще могат да задават въпроси и да вземат отношение по темата.

         За да се включите в онлайн събитието, моля изпратете имейл на bildungsofia@goethe.de  , след което ще получите линк за присъединяване.