Архив на категория: Обучение и квалификация

Практически насоки за привеждане в съответствие с GDPR с продукта „GDPR Наръчник“

Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира своя Есенен научно-образователен форум. Традиционно проявата предоставя среда на учени, изследователи и университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от училища и детски градини, експерти от МОН, представители на бизнеса и на неправителствени организации за публично споделяне и дискутиране на идеи и добри практики и за обсъждане на актуални проблеми на образованието в България.

Тазгодишното осмо издание е на тема „Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“. Форумът ще се проведе на 9 и 10 ноември 2018 г. в сградата на ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

  • покана, която съдържаща електронен формуляр за заявка от тук
  • за повече информация https://diuu.bg/viii-forum/

 

Инструменти за привлекателно образование

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с подкрепата на HAEMIMONT, организират съвместно обучение за учители по математика на тема “Инструменти за привлекателно образование”. Обучението е с продължителност 16 академични часа. То ще се проведе на 27 и 28 септември 2018 г. (четвъртък и петък) от 9:00 до 17:00 ч. в зала на HAEMIMONT, която се намира на адрес: гр. София 1408 (кв. “Иван Вазов”), ул. „Бяла черква“ 24 – офисна част, офиси 2 и 4 (сградата Red Apple на ъгъла на ул. “Бяла черква” и бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк).

За регистрация попълнете следния формуляр.
Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД09- 1058/25.01.2017. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит.

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците от всяка възраст.

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации от цял свят.

В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструмент платформа за общо образование в света, също така изцяло безплатна; друг образователен софтуер в помощ за обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното използване.

Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители, ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.
Продължителност на обучението: 16 академични часа
Квалификационен кредит: 1
Цена: За индивидуален участник: 60 лв. с ДДС, благодарение на подкрепата на HAEMIMONT, които даряват ½ стандартната такса за участие (стандартната такса за участие е 120 лв. с ДДС). Цената включва обучение, материали за работа, кафе паузи и обяди, удостоверение за участниците (в електронен формат).
Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.
За регистрация попълнете следния формуляр.
Заплащането се извършва само по банков път:
Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк
За въпроси и допълнителна информация:
Розалина Лъскова, “Образование без раници”,
0885226012, r.laskova@obr.education
Очакваме Ви!