Уважаеми родители,
Скъпи деца и ученици,
 
Предоставяме Ви връзка с Националната телефонна линия за деца 116 111.
Тя се управлява от Държавната агенция за закрила на детето. 
Линията е с хармонизиран европейски телефонен номер.
Изградена е през 2009 г., в изпълнение на  чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето. 
Чрез линията децата могат да бъдат изслушани, подкрепени или насочени 
от професионалисти психолози анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. 
Линията е възможност  за родителите да получат информация и консултация по въпроси, 
свързани с деца или да сигнализират за дете, което е в рискова ситуация. 
Телефонният софтуер има изградена бърза връзка с Националната система 112
отделите за „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО на МОН.