ПЛАН-ПРИЕМ 2023/2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ТУК ⇒⇒⇒ Заповед-23-24

Ifo_Анк. проучване-1_2022-Резултати-ob Vidin_final

05 РУО-Видин – прогнозни целеви стойности

Ifo_Анк. проучване-2_2022-Резултати-ob Vidin_final

Prilojenie 12Е – RUO VIDIN(3)

Писмо до БТ

Писмо до институциите

Становище на област Видин

Становище на община Видин

становище – община Ружинци

становище на община Брегово

Становище на община Кула

Становище на община Ново село

Становище от община Димово

Приложение 2 STEM професии и профили доп

Приложение 1 Правила-план-прием-2023-2024

Списък на училищата

Справка на учениците в 7-ми клас по училища

Справка по общини

Видин заявка работодатели

Заявка работодатели