ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ!

Заповед за провеждане на публичен търг

Заповед за организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  помещение /лавка, необорудвана/ от 11,15 кв.м. за продажба на закуски, находяща се на първи етаж в ПТГ „Васил Левски” – тук.