Анкета

МОМН подкрепя идеята на Министерството на физическото възпитание и спорта за проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Всички желаещи ученици, родители и учители могат да се включат в анкетата на МФВС на адрес: http://www.anketa.mpes.government.bg

 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ!

За втора поредна година ученици на ПТГ "Васил Левски" ще участват на Национална олимпиада по Техническо чертане.

Тази година класираните са:

Павел Венелинов Костадинов -X клас

Валентин Митков Цветанов -X клас

Владислав Валентинов Славчев – IX клас.

Пожелаваме им успех и отлично представяне!