Засади дърво 30 и 31.03.2023 г.

„Ако засадиш дърво, построиш къща и отгледаш дете, тогава не си живял напразно!“. За поредна година парка на ПГТ „Коста Петров“, се обогатява с нови видове дръвчета. Тази година благодарение на Гората.бг – група ???????? | Facebook, учениците засадиха 10 фиданки на дървото Златен дъжд.  Всичко се случи под ръководството на Полина Рогашка, заместник директор, ЖАсмина Евтимова, педагогически съветник, Симона Каменова, ресурсен учител и Алина Арсова, медиатор. Дано дърветата, които засадиха днес да пренесат енергията и добротата на идните поколения!

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart