Ученически практики

head

ПГ по транспорт "КостаПетров" се включи в проект "Ученически практики",  с което се цели да се създадат условия за успешно сътрудничество между училището и бизнеса за осигуряване на практическо обучение в реална работна среда.

Две фирми от община Борован осигуриха работни места на 13 ученика от специалностите "Малък и среден бизнес" и "Автотранспортна техника" в рамките на 240 часа.

След успешно приключване на практиката учениците ще получат сертификат за проведена практика на реално работно място и стипендия.