ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Ръководството и педагогическият екип на Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров”, с. Борован

най-учтиво Ви канят на 15 май 2019 г. да присъствате на

Ден на отворените врати

от 10 часа