КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

учебна 2023/2024 година

Съгласно заповед № РД-10-863/ 27.03.2024г. на Директора на ОУ „Панайот Волов“ град Пловдив ще се проведе обучение на 31 броя педагогически специалисти. Обучението ще се проведе  в гр. Банско от 12.04.2024г. до 14.04.2024г.  на тема             “ Управление на конфликти“.

 

Квалификационна дейност на ОУ „Панайот Волов“ гр. Пловдив

учебна 2022/2023г.

На 12 – 14.05.2023г. съгласно заповед на Директора на  ОУ „Панайот Волов“                   гр. Пловдив ще се проведе обучение/ външна квалификация/ на педагогическите специалисти на тема:“Емоционална интелигентност.Превенция на емоционалното прегаряне“.

Обучение  на педагогическите специалисти

На 28.03.2023г. съгласно заповед № РД-10-736/27.03.2023г. на Директора на ОУ „Панайот Волов“ гр. Пловдив, се проведе обучение на тема: Оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици  с лектор –  доктор Дачев

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЕ

1.Обучение на педагогическите специалисти на 12 и 13 май 2023г.

на тема: Емоционална интелигентност. Превенция на емоционалното прегаряне.

2.Обучение на педагогическите специалисти – Вътрешна квалификация в срок до 06.06.23г.

на тема: НВО  за  учебната 2022/2023  година

3.Обучение на педагогическите специалисти по БДП

списък БДП

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност                                             и механизъм за финансова подкрепа

план за квалификационна дейност