ДОБРИ ПРАКТИКИ

 „Уча, като правя“ ТВ студио „Панайот Волов „Уча, като правя

Създаване на интерактивна учебна среда, позволяваща повишаване на мотивацията за учебно-възпитателен процес чрез различни форми на образователна дейност и чрез развитие на личностните качества на учениците.

Урок по родолюбие

Послучай 50 годишен юбилей на ОУ „ Панайот Волов“, пред ученици от III, IV и V

клас бе изнесен УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ.

Представители от“Комитет Родолюбие“ – гр. Пловдив включиха в урока разкази за патрона на училището, за хайдушкото движение и Освобождението.

Показани бяха хайдушки, четнически и опълченски униформи, оръжия и четническо знаме.

Голям интерес предизвикаха и  представените женски носии от Траия и Родопите

 

 

Малкият Аз съм аз

“ Малкият Аз съм аз“ е пиеса за деца по едноименна приказка.

В представлението взеха участие  ученици от 5″в“ клас работили по проект АРТИСТ в махалата, под ръководството на Ива Панева – режисьор и психолог.

В ролите – Ива Панева и актрисата Албена Ставрева.

Пиесата засяга темата за търсенето на себе си, себеуважението и реакцията ни спрямо различните и как да се научим да уважаваме другите.