БЮДЖЕТ

Изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на ОУ „Панайот Волов“ за 2022г.

изготвил: Светослава Василева – гл. счетоводител

Бюджет 2022г.

Бюджет изпълнение 

Изпълнение на бюджет за 3-то тримесечие на ОУ “ Панайот Волов“ гр. Пловдив

към 30.09.2022г.

изготвил:Василка Йотова – гл. счетоводител

B1_2022_9_6609 Бюджет

изпълнение на бюджет за 2 ро тримесечие

Изп на Бюджета 1-3

Бюджет 2022 г

Изп.на Бюджета 1-12-21г

Изп.на Бюджета 1-9-21г

Изп на Бюджета 1-6-21 г

Изп на Бюджета 1-3-21 г

Изп.на Бюджета 1-12-20г

Бюджет 2021

Изп.на Бюджета 1-9-20г

Изп на Бюджета 1-6-20 г

Изп на Бюджета 1-3-20 г 

Утвърден бюджет за 2020 година на ОУ“ Панайот Волов“ град Пловдив

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Изп на Бюджета 1-3-19г

Изп на Бюджета 1-6-19 г

Изп на Бюджета 1-9-19 г

Изп на Бюджета 1-12-19 г