БЮДЖЕТ

Бюджет 2024 г.

Изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 г.

изпълнение на бюджет

Бюджет 2023 г.

изпълнение бюджет 2023г.

изпълнение 3-то тримесечие 2023г.

 изпълнение бюджет 3-то тримесечие

изпълнение 2-ро тримесечие 2023г.

бюджет 2 ро тримесечие

изпълнение 1-во тримесечие 2023г.

първо тримесечие 2023г.

Бюджет  2022г.

Бюджет 2022г.

Бюджет изпълнение 

Изпълнение на бюджет за 3-то тримесечие на ОУ “ Панайот Волов“ гр. Пловдив

към 30.09.2022г.

B1_2022_9_6609 Бюджет

изпълнение на бюджет за 2 ро тримесечие

Изп на Бюджета 1-3

Бюджет 2022 г

Изп.на Бюджета 1-12-21г

Изп.на Бюджета 1-9-21г

Изп на Бюджета 1-6-21 г

Изп на Бюджета 1-3-21 г

Изп.на Бюджета 1-12-20г

Бюджет 2021

Изп.на Бюджета 1-9-20г

Изп на Бюджета 1-6-20 г

Изп на Бюджета 1-3-20 г 

Утвърден бюджет за 2020 година на ОУ“ Панайот Волов“ град Пловдив

Бюджет 2020

Бюджет 2019

Изп на Бюджета 1-3-19г

Изп на Бюджета 1-6-19 г

Изп на Бюджета 1-9-19 г

Изп на Бюджета 1-12-19 г