РЗИ – ПЕРНИК

Указания на Министерство на здравеопазването с въпроси и отговори относно Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19.
писмо-RZI