ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛНИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.
ученици – 6 с грипоподобни симптоми
ученици – 1 карантиниран във връзка с положителен тест на близък
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 1 карантиниран с положителен тест на близък

от 08.02.2021 г. до 12.02.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 18.01.2021 г. до 22.01.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 11.01.2021 г. до 15.01.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 04.01.2021 г. до 08.01.2021 г.
ученици – 0 с грипоподобни симптоми
ученици – 0 карантиниран
учители – 0 с грипоподобни симптоми
учители – 0 карантиниран

от 19.10.2020 г. до 23.10.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 0

от 26.10.2020 г. до 29.10.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 0

от 03.11.2020 г. до 06.11.2020 г.
ученици – 3 с грипоподобни симптоми
учители – 1

от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
ученици – 2 с грипоподобни симптоми
учители – 3