ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ

Информация относно антигенните тестове за диагностициране на
SARS – CoV – 2, предлагани в България

Във връзка с постъпило Писмо от МОН, вх. № РД-08-01-625/14.10.2021 в РУО – Перник, Ви уведомяваме, че с оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване на образователните институции при организиране тестването на учениците, както и за по-голяма информираност на родителите, приложено Ви изпращаме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS – CoV – 2, причиняващ заболяването COVID-19. Името на всеки тест води до листовка с указания за употреба на българския език.
Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда – в училище или вкъщи.
С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя. Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, взимането на пробата, нейната обработка и последващото отчитане на резултата следва да се извършват от медицински специалист, като това би могло да бъде медицинският работник в училището/детската градина.
ПриложениеАГтестове за SARS-Cov 2 към 07.10.2021 – info-link-v2