Месечен архив: юни 2019

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРЕКРАСНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ DA_bdp

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ В периода юни – септември 2019 г. не са планувани дейности с групите по проект „Подкрепа за успех“.

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА http://www.ruobg.com/files_priem/files_14/plan_priem_8.pdf

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. http://www.ruobg.com/news/read/id/694

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте