УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Рая Груева
Иван Ангелов
Екатерина Маджарска
Николай Николаев
Ина Цакова
Милен Петков