УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Рая Калоянова Груева
Теодор Бойков Петров
Елена Константинова Григорова
Борис Анри Мариновски
Божил Милков Щерев
Калоян Красимиров Любенов